Tillbaka
Ansök senast2024/07/31
PlaceringLund
Anställande företagPurac

PURAC

MARKNADSOMRÅDESANSVARIG PARTNERING/VATTEN

Marknadsområdesansvarig Partnering / Vatten

Har du erfarenhet av anbudsarbete och försäljning av entreprenader inom VA-branschen, processindustri, bygg eller liknande verksamhet? Vill du arbeta med en livsnödvändig infrastruktur där du verkar både för kund och samhälle? Har du dessutom ett intresse för teknik och goda projektledaregenskaper? Då kan det här vara möjligheten för dig att utvecklas tillsammans med ett av Skandinaviens mest meriterade företag i sin bransch!

Ett vattenverk eller reningsverk är en samhällskritisk infrastruktur som säkerställer vår viktigaste naturtillgång – rent vatten. Biogas är ett förnybart bränsle och en viktig pusselbit i den globala omställningen till en hållbar och klimatneutral energiförsörjning. Puracs långa erfarenhet av att designa och bygga anläggningar inom vattenrening, avlopp och biogas möter en stor efterfrågan. Här blir du en viktig nyckelperson för att vidareutveckla verksamheten. Du är med och skapar något som är av stort värde för både kunder och samhälle.

Om rollen

I rollen som Marknadsområdesansvarig Partnering / Vatten kommer du att tillhöra avdelningen Marknad och försäljning, vars ansvar är att sälja in entreprenader till kommuner och industrier.

 Du kommer du att vara en nyckelspelare i organisationen och framför allt leda samt driva anbudsarbete av i huvudsak total- och processentreprenader, större maskinentreprenader och entreprenader med process- och/eller funktionsansvar. Du innehar ett budgetansvar för orderingångar, täckningsbidrag och försäljningskostnader där du blir ytterst ansvarig för ditt verksamhetsområde.

Vi står i mitt i ett förändringsarbete där en viktig kugge är vårt erbjudande och affär inom partnering. Du kommer vara ansvarig för att driva igenom denna förändring.

 En del av rollen handlar om att följa utvecklingen och efterfrågan av lösningar på nya uppkomna utmaningar samt bevaka och kartlägga aktörer inom området så som konkurrenter, konsulter m.fl. Vidare är en aktiv marknadskommunikation mot alla intressenter viktig för att stärka Puracs position ytterligare inom området.

 Du förväntas även arbeta med proaktivt försäljningsarbete där du ska ha kontakt med kommande kunder och skapa förtroende för Purac och vårt erbjudande. Du förväntas vara med i kommersiella sammanhang och proaktivt marknadsföra Purac på exempelvis mässor, universitet, konferenser och liknande. Rollen innefattar till stor del relationsbyggande och etablering av kontaktnät inom branschen för att vidareutveckla Puracs olika marknadsområden.

Du utgår från huvudkontoret i Lund och rapporterar till Marknad- och Försäljningschef.

Resor förekommer i tjänsten och omfattar ca 30 dagar/år.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Leda sälj- och anbudsarbete av i huvudsak total- och processentreprenader, större maskinentreprenader och entreprenader med process- och/eller funktionsansvar utifrån Puracs rutiner och policys

  • Ha fokus på kontrakt, juridik samt kommersiella och ekonomiska möjligheter i säljprojekten

  • Leda och driva anbudsteam bestående av specialister och åstadkomma avslut i affärserbjudanden

  • Leda Fas 1 i partneringprojekt och säkerställa framfart i kalkyl och kontraktsfrågor

  • Ansvara för uppföljning av resultat i projekten du sålt in genom styrgruppsforum

  • Delta i kontraktsförhandlingar

  • Proaktiv marknadsföring av Purac i olika kommersiella sammanhang

  • Leda teknik och marknadsutvecklingsarbete

  • Lönsamhets/budgetansvar för givet område

Vem är du?

Vi tror att du har några års erfarenhet från en liknande roll inom anbud, försäljning eller projektledning inom entreprenadbranschen. Kanske har du redan arbetat med partnering inom VA, processindustri eller liknande verksamhet alternativt har du ett stort intresse för att lära dig. Du är en relationsbyggare och förstår vikten av att knyta nya, vårda och bibehålla dina relationer på ett professionellt sätt.

Du har några års erfarenhet av att arbeta med anbudsarbete och offentlig upphandling och god förståelse för kontraktsjuridik (gärna AB/ABT/ABA/Orgalime/SSG etc.)

 Som person tror vi du är nyfiken, kommunikativ och strukturerad. Du är van vid att ta ägandeskap för dina uppgifter samt att leda andra. Du har ett intresse för teknik och en grundläggande allmänteknisk förståelse.

Du talar och skriver obehindrat svenska och engelska. Du kan omsätta strategi till praktik, genomföra och följa upp de projekt och planer som du driver. Detta gör du på ett systematiskt och metodiskt arbetssätt.

Vad kan Purac erbjuda dig?

Purac erbjuder dig att få möjligheten att arbeta med en livsnödvändig infrastruktur i ett företag som är ett av branschens mest meriterade och ligger i framkant.  Det är en organisation med många möjligheter, korta beslutsvägar och operativt ansvar att driva sitt eget arbete framåt. För rätt person finns det många möjligheter att bli en del i Puracs förändringsresa.

Om Purac

Purac AB är ett privatägt, svenskt bolag med huvudkontor i Lund och med kontor i Kungsbacka, Stockholm, Kalmar, Kristianstad och på Sri-Lanka. Purac är ett miljöteknikbolag med ledande kompetens på att designa, utveckla och uppföra anläggningar och processer inom renvatten, biogas och avloppsrening. Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara lösningar för framtiden inom vattenrening, avloppshantering och biogasproduktion

CV *pdf, doc, docx, odt
Personligt brevpdf, doc, docx, odt
Ja! Kontakta mig om liknande tjänster
Jag accepterar villkoren