Apply by2024/06/16
PlacementStockholm
Employing companyQRIOS

QRIOS

SÄKERHETSSAMORDNARE MED INRIKTNING MOT SÄKERHETSSKYDD TILL TRAFIKKONTORET

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.

Din arbetsplats

Avdelningen Verksamhetsstöd har ett brett ansvar för merparten av trafikkontorets stödprocesser, t.ex. HR, IT, säkerhet och beredskap, informationshantering, synpunktshantering och nämndadministration. Avdelningens uppdrag är att vara en stödjande verksamhet som möjliggör för kontorets övriga verksamheter att fullgöra sina uppdrag. På avdelningen arbetar totalt ca 70 medarbetare.

Stockholms säkerhetsarbete tar sin utgångspunkt i stadens nyligen reviderade säkerhetsprogram. För att implementera stadens höjda ambitioner inom området och möta omvärldens förändringar bildade kontoret en säkerhetsenhet från och med 1 februari 2024. Enheten kommer att bestå av en chef och tre säkerhetssamordnare, varav två med inriktning mot säkerhetsskydd och en mot beredskap. Denna roll, en av två säkerhetsskyddssamordnare, är nyinrättad för att växla upp kontorets arbete med säkerhetsskydd.

Arbetsuppgifter

Som samordnare med inriktning mot säkerhetsskydd har du en central roll i trafikkontorets säkerhetsskyddsarbete. Du kommer arbeta nära kontorets andra säkerhetssamordnare och kollegor inom säkerhetsskyddsorganisationen. Rollen har en viktig uppgift att vara med och utveckla organisationens interna arbete inom säkerhetsskyddets alla delar. Ditt uppdrag är att vara med och samordna, initiera, stödja och följa upp säkerhetsskyddarbetet. Du är ett stöd till kontorets organisation, arbetar nära hela Stockholms stads säkerhetsskyddsorganisation samt samverkar med flera externa parter inom säkerhetsskydd.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • Ge stöd och vägledning till verksamheten inom säkerhetsskyddsområdet.

  • Planera och genomföra säkerhetsprövningar och andra åtgärder inom personalsäkerhetsområdet

  • Planera, genomföra och följa upp åtgärder t ex särskilda säkerhetsskyddsbedömningar, säkerhetsskyddsanalys, befattningsanalys och säkerhetsskyddsplan.

  • Vara drivande med att utveckla interna samverkansforum inom säkerhetsskyddsområdet.

  • Planera och genomföra utbildningsinsatser inom säkerhetsskydd, både på trafikkontoret och hos entreprenörer.

  • Rapportera, utreda och följa upp säkerhetsskyddsincidenter.

  • Ta fram, kommunicera och förankra interna styrdokument rörande säkerhetsskydd, t ex projektsäkerhetsdirektiv och säkerhetsskyddsbedömningar.

  • Delta i kontorets övriga säkerhetsarbete, t ex avseende civil beredskap.

Kvalifikationer

  • Högskoleutbildning inom säkerhet, risk- och krishantering eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

  • Arbetslivserfarenhet inom säkerhetsområdet.

Som person är du trygg och driver processer mot uppställda mål och uppnår resultat. Du har mycket god förmåga att tolka och analysera komplex information. Du tänker strategiskt samtidigt som du rör dig smidigt och lyhört i den operativa verksamheten. Du är duktig på att samverka i nätverk, såväl inom som utanför staden. Dessutom är du bra på att kommunicera och förmedla din kompetens till andra på ett tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vad vi kan erbjuda dig

En trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.

Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan.

Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter, se våra övriga Förmåner. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad.

Kontaktpersoner

Philip Hall, Avdelningschef, 08-50826376. Facklig företrädare: Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750, Luis Lopez, Vision, 08-50827929​, Tomas Nitzelius, SACO, 08-50826042

Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!

Ansök via länken som leder till Stockholms stad Lediga jobb:

https://ledigajobb.stockholm.se/job/stockholm/sakerhetssamordnaremedinriktningmotsakerhetsskyddtilltrafikkontoret-714983.html

Ja! Kontakta mig om liknande tjänster
Jag accepterar villkoren
LOGIN
Forgot password?
Workspace Apply LogoLinkedin© Workspace Apply
English