Apply by2024/08/19
PlacementStockholm
Employing companyQRIOS

QRIOS

UTVECKLINGSORIENTERAD GEOTEKNIKER TILL SGI I STOCKHOLM

Ansök via denna länk: https://www.sgi.se/sv/om-sgi/lediga-jobb/

Om arbetsplatsen

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi söker dig som har yrkeserfarenhet och som är intresserad av att arbeta med forskning och utveckling inom geoteknikområdet.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och för att kunna genomföra vårt samhällsuppdrag, behöver vi kunniga och engagerade medarbetare. Vi behöver även dra nytta av våra olikheter i bakgrund, erfarenhet och kompetens. Hos oss erbjuds du intressanta och varierande arbetsuppgifter som har stor betydelse för framtidens samhällsplanering.

Vi arbetar med såväl forskning som rådgivning och kunskapsförmedling för att bidra till en säker och hållbar samhällsutveckling. Detta gör vi bland annat genom att ge stöd till myndigheter och kommuner i geotekniska frågeställningar. Samhällets behov av stöd för att förebygga risker och förhindra skador vid naturolyckor som ras, skred och erosion har ökat och kommer ytterligare att öka till följd av exploatering och den pågående klimatförändringen. Vi ser därför en ökad efterfrågan av vårt stöd vad gäller geotekniska frågeställningar i bland annat planprocessen.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Forskning- och utvecklingsverksamheten är inriktad på att förbättra kunskapen om markens lämplighet för byggande, hur en minskad belastning på resurser och klimat i mark-
byggandet kan uppnås samt metoder och teknik som stödjer detta.

Vi arbetar med tillämpad forskning inom följande områden, geotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar samt ändrade lastförhållanden till följd av ett förändrat klimat.

I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag samt arbeta för att resultaten från utförd forskning kommer till praktisk nytta. Du förväntas ta egna initiativ och aktivt bidra och ansvara för att ta fram nya utvecklings och forskningsansökningar som även bidrar till att skapa en externfinansiering för delar av verksamhetsområdets forskning. Utöver detta ingår också att bidra till samhällsnytta genom att publicera målgruppsanpassade vägledningar och praktiska rekommendationer.

Arbetet innebär, förutom att leda egna både interna och externa uppdrag, också att medverka i andras uppdrag inom SGI:s verksamhet. Du kommer att ha många externa kontakter med främst myndigheter och forskningsaktörer men också kontakter med kommuner och privata beställare.

Tjänsten innefattar även medverkan i vår verksamhet med kunskapsförmedling, exempelvis kurser, seminarier och föredrag. Den som anställs kommer att ingå i SGI:s beredskapsorganisation som geotekniskt stöd till framförallt räddningstjänsten när ras eller skred inträffat eller kan befaras (TiB tjänsteman i beredskap).

Kvalifikationer

Vi söker en erfaren geotekniker med civilingenjörsexamen från samhällsbyggnads- eller väg- och vattenbyggnadsprogrammet eller med relevant yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Meriterande för tjänsten är forskarutbildning och kompetens inom numerisk modellering, erfarenhet av att leda och genomföra stabilitetsutredningar samt erfarenhet av granskning av geotekniska handlingar.

Vi vill att du ska ha intresse för samhällets och geoteknikbranschens behov av utveckling. Du förväntas självständigt ta initiativ till nya uppdrag inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är viktigt att du finner glädje i externa kontakter, uppskattar samarbete och kan inspireras av vårt samhällsuppdrag.

Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet. För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund,
http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/

Kontaktpersoner

Helene Kennedy Avdelningschef 031 749 65 80, Mattias Andersson Enhetsansvarig 013- 20 18 88, Vi söker en eller flera medarbetare. Tjänsten är placerad vid enheten grundläggning, Avdelningen fysisk planering och byggbarhet, i Linköping, Göteborg eller Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning, men provanställning kan komma i fråga. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansök via denna länk till SGI´s hemsida: https://www.sgi.se/sv/om-sgi/lediga-jobb/

Ansök via SGI.SE

Ja! Kontakta mig om liknande tjänster
Jag accepterar villkoren
LOGIN
Forgot password?
Workspace Apply LogoLinkedin© Workspace Apply
English